Email not displaying correctly? View it in your browser.
“We are a one-stop manufacturing company who produce high quality precision parts, so I visit METALEX to explore automation for quality control by machine vision.”

 “เราคือบริษัทอุตสาหกรรมครบวงจรที่ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูง จึงมาชมงานนี้เพื่อศึกษาระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพ”
“I am most interested in factory management systems and automation systems. What I like about METALEX is that I get to see new and different things every year.”

“สิ่งที่ผมสนใจที่สุดในงานนี้คือเทคโนโลยีการจัดการโรงงานและเครื่องจักรอัตโนมัติ สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับงานนี้คือได้เห็นอะไรที่ใหม่และแตกต่างจากปีก่อนๆ” 

“I come here to check out the systems that can help save time and labor while increasing efficiency. Personally I like CNC machines the most.”

“มาชมงานนี้เนื่องจากต้องการมาดูระบบผลิตต่างๆ ที่ช่วยลดเวลา ลดแรงงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ ส่วนตัวชอบเครื่องจักรกล CNC ในงานนี้มากที่สุด”  
 “I would like to see changes in technologies and innovations for production line, and to source new networks of those with similar interest and to explore smart factory to save labor cost.”

“ผมต้องการมาดูความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเอาไปใช้ในการทำงาน รวมถึงมาหาเครือข่ายการค้าที่มีแนวทางเหมือนกัน รวมทั้งระบบการทำงานแบบสมาร์ตที่แทนแรงงานคนได้”
“The show offers a chance for my company to prepare for the Industry 4.0 era. I’m impressed by the IoT (Internet of Things), robotic technology and testing equipment.”

“งานนี้เปิดโอกาสให้บริษัทของผมเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมประทับใจเทคโนโลยีที่ทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการทดสอบคุณภาพ”
“In addition to energy technology, I also want to see the industrial trend where A.I. leads productivity for different industries. Technology nowadays moves on so fast and we need to catch up.”

 “นอกจากมาดูเทคโนโลยีการใช้พลังงาน ผมยังอยากเห็นทิศทางของเครื่องจักรในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้นำอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากจนเราต้องปรับตัวตลอดเวลา”
With the company’s 110 years of history and with several group companies worldwide, HITACHI ASIA (THAILAND) CO., LTD.  has always strived to serve their clients with the best solutions. At their booth official opening on the first day of METALEX 2020, Executive Director Mr. Akihiro Ohashi has expressed the company’s conviction to keep contributing to support Thailand 4.0 in the post Covid-19 era through the four goals of providing machine maintenance management, visualization of manufacturing, quality management and sharing services for manufacturing. Learn how these solutions can drive your factory’s digitalization at Booth AB27 and AC27 inside Hall 98.

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 110 ปีและกลุ่มธุรกิจในเครือที่ตั้งอยู่ทั่วโลก บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นส่งต่อนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ที่งานเปิดบูธอย่างเป็นทางการในวันแรกของงานเมทัลเล็กซ์ 2020 คุณอะคิฮิโระ โอฮาชิ ผู้อำนวยการบริหารบริษัทฯ ได้ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทที่จะร่วมส่งเสริมประเทศไทย 4.0 ในโลกหลังโควิด-19 ผ่านสี่เป้าหมาย ได้แก่การจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร การแปลงภาพของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้บริการต่างๆ ในสายการผลิตร่วมกัน ขอเชิญเรียนรู้เพิ่มเติมว่าโรงงานของคุณจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไรที่บูธ AB27 และ AC27 ในฮอลล์ 98