อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter#6
เป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0 จะชัดเจนขึ้นอีกขั้น ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งอาศัยความบูรณาการของเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะได้รับการหนุนจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยและชุมชนก็คืออุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งจะมีการส่งเสริมการผลิตพลาสติกชีวภาพจากผลิตผลเกษตรกรรม และการหมุนเวียนของเสียให้เป็นแหล่งรายได้ ซึ่งรวมถึงกระบวนการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นกัน

ร่วมกันผลักดันความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลาสติกร่วมกับโมเดลนี้ ที่งาน “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2021” – งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติก ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน เปิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าเดิมผ่านเครือข่ายทางการค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมรองรับอนาคต รวมถึงองค์ความรู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นใจ

โอกาสในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกรอคุณอยู่ สำรองพื้นที่ด่วน!!
Co-located with:
Organized by: